Konkursy

Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży
Moja Przygoda w Muzeum

Projekt adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat

Organizator
Muzeum Okręgowe w Toruniu

Organizator regionalny
Muzeum w Koszalinie

Muzeum w Koszalinie zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia plastyczne prowadzane w ramach Mojej Przygody w Muzeum. Zajęcia są nieodpłatne i odbywają się od początku września do końca maja, od wtorku do piątku, w godz. 10–14 (czas trwania: 60–90 min).
Informacje dodatkowe: Dział Oświatowy Muzeum w Koszalinie, tel. 94 343 20 11, oswiatowy@muzeum.koszalin.pl.

R E G U L A M I N
(Muzeum Okręgowego w Toruniu)
Uczestnicy Projektu powinni poznać zbiory określonego muzeum lub galerii. Wykonać jedną lub więcej prac z zakresu sztuk wizualnych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź specyfikę działalności danej instytucji. Uczestnik Projektu powinien zatem dokonać wyboru, co z obszaru realizacji Projektu wywarło na nim największe wrażenie i przedstawić to w swojej wizji artystycznej.

Obszarem realizacji Projektu mogą być: muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła, biograficzne i inne, a także muzea na otwartym powietrzu oraz galerie sztuki, jak również ekspozycje o charakterze muzealnym prezentowane w innej, niż muzealna, przestrzeni wystawienniczej. Z obszaru realizacji Projektu wyłączone są muzea martyrologiczne. Uczestnicy mogą realizować projekty artystyczne w ramach zajęć szkolnych, lub zajęć w instytucjach i ośrodkach kultury.

Technika wykonanych prac, w tym form przestrzennych i multimediów (grafika komputerowa, film) jest dowolna, jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w instytucji, którą wymieniono powyżej, jako obszar realizacji Projektu.

Akceptowane prace:
prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i inne) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać)
formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50x50 cm.
grafika komputerowa – wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1
multimedia – płyta CD/DVD (filmy maks. do 3 min, nagrane w formacie MPEG-4)

Prace muszą zawierać podane bardzo czytelnie informacje:
pełne imię i nazwisko autora pracy
dokładny wiek autora pracy
tytuł pracy
nazwę i adres szkoły bądź instytucji
pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego

Uwaga!
Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą brały udziału w Projekcie.

Muzea, szkoły, instytucje i ośrodki kultury ustalają formy organizacyjne oraz zakres upowszechniania i przebiegu Projektu na ich terenie. Dopuszcza się możliwość indywidualnego przysłania prac. Organizator zastrzega sobie prawo do wstępnej kwalifikacji prac do Finału Projektu.*

* Prace należy składać w Dziale Oświatowym Muzeum w Koszalinie do 5 czerwca. Najlepsze z nich zostaną przesłane do Muzeum w Toruniu.

 

[2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001]