Cztery pory tradycji
Muzeum w Koszalinie zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w programie edukacyjnym Cztery pory tradycji poświęconym zwyczajom i obrzędom obchodzonym przez cały rok, w stałych porach, utrwalonych nie tylko na kartach kalendarzy, ale także w świadomości wielu pokoleń Polaków. Celem programu jest rozwijanie wśród młodych ludzi poczucia przynależności do społeczności lokalnych, regionu i kraju, stworzenie atrakcyjnej możliwości przyswajania wiedzy, rozwiązywania problemów, zrozumienia podstawowych pojęć i ich związków z przeszłością. Polskie tradycje prezentowane są głównie podczas zajęć praktycznych i zabawy w układzie odpowiadającym porom roku, w czterech głównych częściach:

Zima - od 2.12 do 23.12
Wiosna - od 9.03 do 10.04
Lato - od 25.05 do 23.06
Jesień - od 02.11 do 1.12

Każda z grup uczestniczących w programie może wziąć udział w dowolnych zajęciach, zestawiając je według własnego wyboru. Wskazane jest co najmniej dwukrotne spotkanie dzieci i młodzieży z muzealnikami opowiadającymi o tradycjach (np. zimą i wiosną). Pełny program to cztery sześć spotkań możliwych do przeprowadzenia w ciągu roku lub w cyklu rozłożonym na dwa trzy lata.

Opłaty za zajęcia
Udział w zajęciach prowadzonych w ramach programu Cztery pory tradycji i organizowanych w celach niekomercyjnych jest bezpłatny.
Zasady odpłatności dla biur podróży i innych pośredników ustalane są indywidualnie.

Ustalanie terminów
Zgłoszenia zainteresowanych nauczycieli przyjmuje Dział Oświatowy Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37/39, 75-420 Koszalin, tel. 94 343 20 11, e-mail: oswiatowy@muzeum.koszalin.pl