Informacja Prezydenta Miasta Koszalina o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum w Koszalinie

1. Na podstawie art. 16 ust. 2 i ust. 3d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 87) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. 2019 r. poz.724), Prezydent Miasta Koszalina podaje do publicznej wiadomości oraz pracownikom Muzeum w Koszalinie, że: zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum w Koszalinie.

2. Termin rozpoczęcia postępowania konkursowego - wrzesień 2024 roku.

3. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego – grudzień 2024 roku.

4. Informacja zostanie podana do publicznej wiadomości pracownikom Muzeum w Koszalinie, w sposób przyjęty w tej instytucji oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz Muzeum w Koszalinie.