Piknik w parku z Muzeum (2 lipca, godz. 11.00-15.00)

W sobotę 2 lipca w godz. 11.00-15.00 w Parku Książąt Pomorskich (w pobliżu amfiteatru) odbędzie się doroczna impreza rodzinna – Piknik w parku z Muzeum. Tematyka zabaw dla dzieci i dorosłych nawiązuje tym razem do wystawy, która 10 lipca otwarta zostanie w naszym Muzeum i dotyczyła będzie tematyki pejzażu w ujęciu sztuki nowoczesnej. Uczestnicy Pikniku także zostaną zaproszeni do uważnego przyglądania się światu – temu najbliższemu, parkowemu i temu stworzonemu we własnej wyobraźni. Proponujemy następujące tematy: tworzenie kartek pocztowych z koszalińskimi krajobrazami (najprawdziwszych, takich które można będzie później wysłać pocztą); gra w kolory; wyznaczanie linii horyzontu (na wzór akcji, którą Ludmiła Popiel i Jerzy Fedorowicz wykonali na jednym z plenerów w Osiekach); tworzenie trzech rodzajów pejzaży, które określiliśmy jako: ujęty w ramy, fotograficzny, kubistyczny i nieoczywisty. Wszystkie te poważnie brzmiące tematy zostaną zrealizowane w formie swobodnej zabawy, bazującej na wyobraźni i poczuciu humoru uczestników, rozwijające zręczność, uczące współpracy, dzielenia się umiejętnościami i pomysłami, ale przede wszystkim odważnego patrzenia na świat.
Piknik organizowany jest w ramach miejskiej akcji Bezpieczne Lato.

Zapraszamy!