- Dyrektor -
Dr hab.Zygmunt Kalinowski
e-mail: sekretariat@muzeum.koszalin.pl

- Zastępca dyrektora -
Jadwiga Satkowska-Onoszko
tel. (94) 343 20 11, wewn. 23
e-mail: satkowska@muzeum.koszalin.pl

- Asystent dyrektora -
Monika Szumowska-Chrabin
tel. (94) 343 20 11, wewn. 54
e-mail: szumowska@muzeum.koszalin.pl

- Dział administracji -
Maria Zdanowicz
tel. (94) 343 20 11, wewn. 27
e-mail: zdanowicz@muzeum.koszalin.pl

- Główna księgowa -
Ewa Plich-Pieńkowska
tel. (94) 343 20 11, wewn. 24
e-mail: plich@muzeum.koszalin.pl

- Kadry -
Katarzyna Krzyżanowska
tel. (94) 343 20 11, wewn. 42
e-mail: krzyzanowska@muzeum.koszalin.pl