Dział Etnograficzny jako samodzielna jednostka organizacyjna Muzeum w Koszalinie istnieje od 1982 r. W latach poprzednich zabytki etnograficzne gromadzone były w ramach Działu Historyczno-Etnograficznego, niestety większość z nich została przekazana do utworzonego w 1964 r Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, które do 1976 r. pełniło funkcję placówki okręgowej dla muzealnictwa słupskiego i koszalińskiego. Wśród zabytków przeniesionych do Słupska znajdowały się bardzo cenne eksponaty kultury jamneńskiej, która była i jest w centrum zainteresowań koszalińskich etnografów.

Etnografia
Wystawa "Jamno i okolice" - 1971 r.

Nowo powstały dział z bardzo skromnymi zbiorami właściwie od podstaw rozpoczął pozyskiwanie zabytków, których do dzisiaj udało się zgromadzić ok. 1500 sztuk (w tym zespoły obiektów). W obrębie zbiorów można wydzielić następujące kolekcje:
- Zabytki kultury pomorskiej
- Zabytki kultury jamneńskiej
- Zabytki grup przesiedleńczych
- Wytwory współczesnej sztuki ludowej i rękodzieła

Etnografia
Otwarcie zagrody rybackiej ze wsi Dąbki - październik 1984 r.

W 1983 r. muzeum zakupiło i przeniosło na posesję muzealną zabytkową (z 1869 r.), szachulcową zagrodę rybacką ze wsi Dąbki. Służy ona działowi jako miejsce ekspozycji stałych; początkowo eksponowano w niej zabytki Pomorza i grup przesiedleńczych, od maja 2001 r. można w niej oglądać wystawę "Wyspa kulturowa. Wieś Jamno pod Koszalinem" w całości poświęconą kulturze jamneńskiej.

Etnografia
Wystawa "Kultura Pomorza", izba przesiedleńcza - 1997 r.

Zainteresowanie Jamnem nie ograniczało się tylko do jego kultury materialnej, ówczesny kierownik działu - Lija Szadkowska współpracowała z Zespołem Folklorystycznym KALINA z Dobrzycy, dzięki czemu odrodzony został (na naszym terenie) jamneński folklor muzyczny.

Etnografia
Zagroda rybacka ze wsi Dąbki - 2001 r.

W latach 90. dział aktywnie uczestniczył w ogólnopolskiej akcji ochrony dziedzictwa kultury ludowej i twórczości, plonem czego jest centralna baza danych o współcześnie działających na tereniu kraju rękodzielnikach i rzemieślnikach kontynuujących tradycyjne umiejętności.

Dział jest organizatorem dwóch konkursów:
- Rzeźba regionalna Pomorza Zachodniego
- Ludowa i nieprofesjonalna twórczość plastyczna Pomorza Środkowego
którym towarzyszą wystawy pokonkursowe, a nagrodzone prace wzbogacają kolekcję współczesnej sztuki ludowej działu.