Wykład prof. Zbigniewa Danielewicza "Regres jako cień postępu? Wybrane implikacje idei postępu..."

Serdecznie zapraszamy na pierwsze z wydarzeń towarzyszących wystawie „Horyzonty pejzażu. Nowe widzenie natury w malarstwie II połowy XX wieku”.

Wykład pt. „Regres jako cień postępu? Wybrane implikacje idei postępu dla świata natury” wygłosi prof. Zbigniew Danielewicz, teolog i europeista, profesor w Katedrze Studiów Europejskich Politechniki Koszalińskiej. Prof. Danielewicz bada historię idei postępu w kulturze europejskiej; zajmuje się także filozofią oraz teologią polityki i zagadnieniem czasu w relacji do rozwoju cywilizacyjnego. Jest autorem książek: „Idea postępu w kulturze Europy. Od narodzin do dzisiejszego kryzysu” (2015), „Ku Bogu – wszystkiemu we wszystkim. Holistyczna eschatologia Jürgena Moltmanna” (2009), „Niebo. Historia przyszłości” (2005).

Wstęp – zarówno na wykład, jak i na wystawę "Horyzonty pejzażu" – jest bezpłatny. Zapraszamy!

Więcej informacji na temat naszej wakacyjnej wystawy i wydarzeń towarzyszących znajdziecie na stronie: www.muzeum.koszalin.pl/horyzonty/