Dorobek koszalińskich archeologów prezentowany jest w ?Koszalińskich Zeszytach Muzealych?. Ich publikacje zamieszczane są także w ?Materiałach Zachodniopomorskich?, ?Przeglądzie Archeologicznym?, ?Materiałach Archeologicznych?, ?Pomoranii Antiqua?, publikacjach z sesji i konferencji naukowych i innych. Znaczącą publikacją ostatnich lat (2001) jest opracowanie stanowiska w Grzybnicy w ramach ?Monumenta Archaeologica Barbarica?, tom VIII, przygotowane wspólnie z Instytutem Archeologii UW i PMA w Warszawie.