Archeologia

?Pradzieje Pomorza? - wystawa archeologiczna, otwarta w listopadzie 2012 r., podczas obchodów 100-lecia muzeum. Jest to ósma wystawa stała udostępniana obecnie zwiedzającym. Ukazuje ona dzieje osadnictwa, zabytki kultury materialnej i duchowej społeczeństw zamieszkujących Pomorze od epoki kamienia po średniowiecze.

Ekspozycja stanowi swoistą kontynuację, a raczej rozwinięcie wystawy prezentowanej przez wiele lat w siedzibie muzeum przy ul. Piłsudskiego 53 i zlikwidowanej wraz z utraceniem przez muzeum tego obiektu. Obecna siedziba działu archeologii, oddana do użytku w roku 2008, zaprojektowana została już z myślą o nowej ekspozycji stałej; jej zrealizowanie zajęło jednak kilka lat. Na niewielkiej powierzchni wystawienniczej (ok. 100 m kw.) pomieścić trzeba było możliwie najwięcej zabytków reprezentatywnych dla czterech epok: kamienia, brązu, żelaza i średniowiecza.

Ze względu na szczupłość miejsca w gablotach przedstawiona została jedynie niewielka reprezentacja zgromadzonych w dziale eksponatów; każda z czterech części wystawy wyposażona jest jednak w odrębny kiosk informacyjny z ekranem dotykowym, w którym zwiedzający mogą bez trudu uzyskać dokładne informacje o danej epoce, podane w przystępny sposób i zilustrowane zdjęciami zabytków. Ponadto w sali znajduje się jeden duży monitor, który umożliwia zapoznanie się z całością ekspozycji, np. przez grupy zwiedzające muzeum z przewodnikiem.

Dużym zainteresowaniem gości cieszy się fragment ekspozycji w podłodze, markujący wykop archeologiczny z różnymi formami pochówków ? dzięki przykryciu odpowiednio mocnym szkłem można po nim chodzić i oglądać z góry. Dopełnieniem ekspozycji jest przekrój zrekonstruowanej w skali 1:1 drewnianej chałupy wczesnośredniowiecznej.
Wystawie towarzyszy folder.

Archeologia

Archeologia