1
Pomorze to region szczególnie potraktowany przez historię... Wskutek dramatycznych wydarzeń utracił swoje kulturowe oblicze i ciągłość osadniczą. W efekcie zerwany został międzypokoleniowy przekaz kulturowy. Pozostało jedynie dziedzictwo materialne, pozbawione swojego twórcy i użytkownika, wyrwane z kulturowego kontekstu.
Po 1945 roku dokonała się na Pomorzu masowa wymiana ludności – na miejsce wysiedlonych przybyli ci, którzy musieli szukać sobie nowej „małej ojczyzny”: osadnicy z Polski centralnej, z Kresów Wschodnich, reemigranci z Europy Zachodniej… Nowo przybyli przywieźli ze sobą tylko trochę sprzętów i pamiątek rodzinnych. Podjęli wyzwanie połączenia ich z zastanymi tutaj, pozostawionymi przez poprzednich właścicieli dobrami – obcymi, bo nieznanymi.
Pragniemy, aby nasza wystawa była nie tylko lekcją historii, ale również nastrojową podróżą w przeszłość; spotkaniem ze zwykłymi-niezwykłymi przedmiotami codziennego użytku, które wspierały osadników w budowaniu nowego życia na Pomorzu. Chcemy pokazać, jak różne tradycje, zaklęte w prostych z pozoru rzeczach, tworzą jedno dziedzictwo i pomagają ludziom przeistoczyć miejsce zamieszkania w dom.

1
1
1