Kaliska. Pomorski depozyt wyrobów metalowych z późnej epoki brązu.

W latach 2021 i 2022 Muzeum w Koszalinie realizuje projekt „Kaliska. Pomorski depozyt wyrobów metalowych z późnej epoki brązu”, który został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Umowa nr 2693/21/FPK/NID

Celem projektu jest wprowadzenie do obiegu naukowego i społecznego wyników interdyscyplinarnych badań nad jednym z najbogatszych depozytów wyrobów metalowych (elementów końskiej uprzęży, militariów i ozdób) z późnej epoki brązu na ziemiach polskich, ujawnionym niedawno w Kaliskach, gm. Biały Bór, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie. W ramach projektu wykonane zostaną: pełne opracowanie źródeł archeologicznych, ich kompletna konserwacja i wieloaspektowa dokumentacja, w tym m.in. analizy metaloznawcze, traseologiczne, chromatografia naczyń z brązu, ekspertyzy zabytków organicznych, zwłaszcza reliktów wyrobów rymarskich, oznaczenie wieku metodą radiowęglową, badania izotopowe wybranych zabytków brązowych, a ponadto badania geofizyczne i prospekcja lotnicza stanowiska. Projekt zwieńczy interdyscyplinarna, dwujęzyczna (polsko-angielska) monografia książkowa oraz publikacja popularnonaukowa. Jego realizacja pozwoli wprowadzić do obiegu naukowego niezwykle bogate źródła o wyjątkowym w skali europejskiej archeologii charakterze, wybitnie cenne poznawczo dla problematyki zjawiska deponowania skarbów oraz kontaktów Pomorza z kręgiem nordyjskim i przyalpejską strefą osad palowych u schyłku epoki brązu.

Koordynator projektu: dr Grzegorz Szczurek
Główni wykonawcy: dr Grzegorz Szczurek, prof. dr hab. Maciej Kaczmarek
Wykonawcy: prof. dr hab. Tomasz Goslar, prof. dr hab. Przemysław Niedzielski, prof. UŁ dr hab. Mariusz Gałka, prof. UEK dr hab. Tomasz Sawoszczuk, dr Dawid Sych, dr Tomasz Stępnik, dr Jerzy Wiśniewski, mgr Małgorzata Żukowska, mgr Łukasz Kowalski, mgr Marek Grześkowiak, mgr Maksym Mackiewicz, mgr Małgorzata Żukowska, mgr Marcin Krzepkowski, mgr Piotr Wroniecki, Grażyna Bezowska.

NID MKDNiS