KOSZALIŃSKA 100 – WSPIERAMY TALENTY!

Urząd Miejski w Koszalinie zaprasza do składania wniosków do nowego programu - "KOSZALIŃSKIEJ 100".

„KOSZALIŃSKA 100 – WSPIERAMY TALENTY!” jest pilotażowym projektem wynikającym z Programu Rozwoju Kultury „Koszalin 2018/2028” przyjętym Uchwałą Nr XXXII/457/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 czerwca 2017 r. Jego misją jest stworzenie w Koszalinie polityki kulturalnej, która dostrzega istniejące talenty
i inicjatywy, mądrze wspiera ich rozwój i dba o upowszechnianie efektów. Jednocześnie identyfikuje potrzeby i wspiera mieszkańców w ich rozwoju artystycznym i uczestnictwie w kulturze.

Ideą „KOSZALIŃSKIEJ 100” jest pomoc najbardziej utalentowanym mieszkankom i mieszkańcom Koszalina w zwiększeniu ich aktywności twórczej, zapewnieniu rozwoju artystycznego i pogłębienie ich związku z miastem. Projekt zakłada wsparcie rozwoju artystycznego uzdolnionych mieszkańców, niezależnie od wieku. Otrzymają oni pomoc merytoryczną, która przyśpieszy, ukierunkuje i wzmocni rozwój ich talentu lub umożliwi innego typu pomoc ze strony przyszłych partnerów „KOSZALIŃSKIEJ 100” i mecenasów kultury.

Uczestnicy będą mieli możliwość opracowania i realizacji własnego planu rozwoju artystycznego. Dzięki wsparciu miejskich instytucji kultury i Pałacu Młodzieży będą mogli brać udział w warsztatach artystycznych, szkoleniach, konferencjach, koncertach, spektaklach, plenerach, wystawach, spotkaniach i konsultacjach ze specjalistami z danej dziedziny.
Zgłoszenia do "KOSZALIŃSKIEJ 100" można składać do 15 kwietnia 2022 r. w kancelarii Urzędu Miejskiego (Rynek Staromiejski 6-7).
Szczegółowe informacje na temat warunków naboru oraz niezbędnych dokumentów uzyskać można w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 18 (informacja telefoniczna pod numerem 943488714).