Konferencja naukowa "Witraże na Pomorzu Zachodnim. Stan i potrzeby badawcze" (25.11.2022)

Sesja naukowa w koszalińskim Domku Kata zgromadzi badaczy, konserwatorów i wielbicieli sztuki witrażowej, skupionych wokół programu Muzeum w Koszalinie i wrocławskiej ASP.

Muzeum razem z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu od 2020 roku realizuje - pionierski w naszym regionie - projekt badawczy zatytułowany „Ewidencja witraży na Pomorzu Zachodnim”. Jego celem jest naukowe opracowanie wszystkich pomorskich witraży pochodzących z czasów od nowożytnych po współczesne oraz poddanie konserwacji tych, które najpilniej potrzebują ratunku. Z ramienia Muzeum program prowadzi Krystyna Rypniewska, natomiast ze strony ASP – dr hab. Marcin Czeski z Katedry Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła. Witraże ewidencjonowane są podczas badań terenowych, w których uczestniczą studenci wrocławskiej uczelni. Odbyły się już trzy edycje takich badań (we wrześniu 2020, 2021, 2022) i oto nadszedł czas na pierwsze podsumowania oraz wymianę doświadczeń z innymi specjalistami i miłośnikami kruchej sztuki witrażu. Tym właśnie celom służyć ma konferencja „Witraże na Pomorzu Zachodnim. Stan i potrzeby badawcze”, która odbędzie się w piątek 25 listopada w godz. 10.00-17.00 w Domku Kata przy ul. Grodzkiej 3 w Koszalinie. Na spotkaniu przedstawione też zostaną założenia wydawnicze opracowania roboczo zatytułowanego „Korpus witraży pomorskich”, w którym w przyszłości publikowane będą wyniki badań nad pomorskimi witrażami.

Program konferencji
10:00
dr hab. Zygmunt Kalinowski, Dyrektor Muzeum w Koszalinie: powitanie uczestników i uroczyste otwarcie Konferencji
Część I
moderator - Elżbieta Gajewska-Prorok
10:15 - 10:35
Krystyna Rypniewska, Muzeum w Koszalinie: „Projekt badawczy
10:35 - 10:55
Beata Zgodzińska, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku: „Witraże w zbiorach Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku”
10:55 - 11:15
Katarzyna Czaja-Arkabus, Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu: „XVI-wieczny witraż z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Łeknie – konserwacja ratunkowa”
11:15 - 11:35
ks. Henryk Romanik, Diecezjalny Konserwator Zabytków Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej: „Wymiar symboliczno-teologiczny witraży na wybranych przykładach kościołów diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”
11:35 - 12:00
dyskusja
12:00 - 12:15
przerwa kawowa
Część II
moderator – dr hab. Marcin Czeski
12:15 - 12:35
Elżbieta Gajewska-Prorok, Muzeum Narodowe we Wrocławiu: „ w Europie od XVI do XVIII wieku”
12:35 - 12:55
dr hab. Elżbieta Wasyłyk, prof. Akademii Sztuki w Szczecinie: „Między prawdą optyczną a metaschematiso. Wprowadzenie do autorskich projektów witraży”
12:55 - 13:15
Beata Fekecz-Tomaszewska, Wrocław, SMW Ars Vitrea Polona, Corpus Vitrearum Polska: „Między tradycją a nowoczesnością. Witraże w kościele św. Macieja we Wrocławiu”
13:15 - 13:40
dyskusja
13:40 - 15:10
przerwa obiadowa
Część III
moderator - ks. Henryk Romanik
15:15 – 15:35
Ewa Kowalska, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie: „Witraż w polskim ustawodawstwie”
15:35 - 15:55
dr hab. Marcin Czeski, Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu: „Współczesna konserwacja witraży w świetle wytycznych CVMA”
15:55 - 16:15
Agata Środa, Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu: „Zasady uzupełnień ubytków w konserwacji witraży”
16.15 – 16.30
dr hab. Zygmunt Kalinowski, dr hab. Marcin Czeski: prezentacja założeń wydawniczych „Korpusu witraży pomorskich”
16:30 – 17:00
dyskusja
17:00
podsumowanie i zakończenie Konferencji