Konferencja "Sztuka (nie)powtarzalna. Problem oryginału i odbitki w grafice" - 4 listopada, godz. 11.00

Wystawa litografii Marca Chagalla potrwa jedynie do 5 listopada 2023 r. Mimo tak krótkiego czasu eksponowania prac, zaplanowano szereg wydarzeń towarzyszących. Jednym z nich będzie konferencja naukowa poświęcona problematyce oryginału i odbitki w technikach graficznych.

Marc Chagall znany jest głównie z prac malarskich, jednak jego twórczość w zakresie sztuk graficznych przedstawia się równie imponująco. Artysta stworzył około 1000 litografii, 500 akwafort; eksperymentował z techniką suchej igły, akwatinty, drzeworytu i monotypii. Świadczy to jednoznacznie, iż grafika stanowiła bardzo ważny obszar jego artystycznych poszukiwań.
Koszalińskie Muzeum prezentuje zestaw 41 litografii opublikowanych po raz pierwszy w latach 1956 i 1960 przez francuskie czasopismo „Verve”. Zapraszają one do fascynującej podróży przez księgi Starego Testamentu. Prace te posiadają certyfikat autentyczności wystawiony przez dom aukcyjny, są jednak niesygnowane i nienumerowane. Towarzyszą im dwie akwaforty, stanowiące ilustracje do „Bajek” La Fontaine’a, ręcznie kolorowane akwarelą przez samego Chagalla. Wszystkie te prace należą do prywatnej firmy. Specjalną atrakcją wystawy będą dwie sygnowane akwaforty z ilustracjami do „Martwych dusz” Gogola, wypożyczone z Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Prezentowane prace mają zbliżoną wartość artystyczną, jednak z punktu widzenia rynku sztuki prezentują zupełnie różne kategorie dzieł graficznych. Co wpływa na fakt, że jedna odbitka jest dużo bardziej wartościowa od innej? Jaka jest różnica między oryginałem, kopią oraz w jakiej sytuacji możemy mówić o autentyczności grafiki? Zagadnienia te od lat nurtują kustoszy, kolekcjonerów i miłośników sztuki.

Rozważania te, zasugerowane wstępnie w tekstach zamieszczonych w katalogu do wystawy, podsumowane zostaną podczas specjalnej konferencji, która odbędzie się 4 listopada 2023 (sobota) o godzinie 11:00 w Muzeum w Koszalinie. Wezmą w niej udział wybitne specjalistki z dziedziny muzeologii oraz znawczynie sztuki graficznej: prof. Dorota Folga-Januszewska, prof. Iwona Szmelter oraz Grażyna Hałasa.

Towarzysząca wystawie konferencja ma na celu zachęcenie widzów do zastanowienia się nad znaczeniem pojęć oryginału, odbitki, kopii w grafice i we współczesnej kulturze oraz wnikliwie przyjrzeć się problematyce autentyczności dzieł na rynku sztuki. Spotkanie będzie miało charakter otwarty. Zapraszamy kolekcjonerów do zadawania pytań i przedstawiania własnych spostrzeżeń, co do istniejących w obiegu prac, które mogą budzić wątpliwości w zakresie wyżej wspomnianej problematyki.

Prelegentki:
prof. Dorofa Folga-Januszewska – historyk sztuki, krytyk, doktor habilitowana nauk humanistycznych. Prowadzi pracownię Teorii i Eksperymentu na Wydziale Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wieloletni pracownik Muzeum Narodowego w Warszawie. Członek Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM, Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA), Ekspert Rady Europy ds. Muzeów, członek wielu rad naukowych i muzealnych. Laureatka srebrnego medalu „Zasłużony kulturze Gloria Artis”. Autorka ponad 300 publikacji: książek, katalogów, artykułów i opracowań z zakresu sztuki XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem grafiki), muzeologii, teorii sztuki oraz kuratorka ponad 60 wystaw.

Prof. Iwona Szmelter – artystka, konserwatorka dzieł sztuki, nauczycielka akademicka i badaczka. Pracuje na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od lat zajmuje się problematyką oryginału, kopii, repliki i falsyfikatu w świecie sztuki. Prowadzi prace w obszarze zarówno konserwacji i restauracji tradycyjnego malarstwa oraz na polu interdyscyplinarnych obiektów sztuki nowoczesnej. Odznaczona złotym medalem „Zasłużony kulturze Gloria Artis”.

Grażyna Hałasa - kuratorka Gabinetu Rycin i Rysunków Muzeum Narodowego w Poznaniu. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się dzieła graficzne (głównie Rembrandta) oraz grafika modernistyczna. Jest autorką i współautorką kilku wystaw, m.in. rycin Maksa Klingera i grafik Rembrandta. Ważny zakres jej badań stanowi również rysunek XVII-XIX wieku z kolekcji Gabinetu Rycin oraz kwestie historii kolekcjonerstwa prac na papierze.