Wystawa i konferencja o muzeach

Wystawa: Muzeum – świątynia czy agora? Wernisaż: 16 maja (czwartek), godz. 18.00
- Miejsce: Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39
- Czas prezentowania: 16 maja – 7 lipca 2024.

Konferencja: Po co komu muzea? 17 maja 2024 (piątek), godz. 9.00-17.30
- Miejsce: Koszalińska Biblioteka Publiczna

W dniach 16-17 maja br. Muzeum w Koszalinie i Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Koszalin organizują dwa powiązane ze sobą wydarzenia. Będą to: otwarcie wystawy pt. Muzeum – świątynia czy agora? i konferencja pod hasłem Po co komu muzea? Ich celem jest wzbudzenie refleksji i rozpoczęcie dyskusji nad rolą instytucji muzealnej we współczesnym świecie, jej niezmiennymi ideami i zmieniającymi się zadaniami, a także nad wpływem ewoluujących misji muzeów na architekturę.

Na wystawie pokazanych zostanie siedem polskich muzeów powstałych po roku 2000. Prezentacje te dowodzą światłego, nowoczesnego podejścia pomysłodawców, projektantów oraz muzealników do roli, zadań, układów funkcjonalnych i architektury nowoczesnego muzeum. Towarzyszyć im będą wizerunki nowych muzeów zagranicznych. Autorzy nie zapomnieli też o siedzibie gospodarza, czyli Muzeum w Koszalinie – ale jej obecność na tej wystawie niech pozostanie niespodzianką...
Ekspozycja będzie niejako punktem wyjścia do dyskusji, która rozwinie się następnego dnia po wernisażu, podczas konferencji. Na nieco prowokacyjne pytanie: Po co komu muzea? spróbują odpowiedzieć muzealnicy, architekci i samorządowcy, a także obecni i potencjalni goście – czyli wszyscy, dla których ważne są pytania o miejsce współczesnego muzeum. Miejsce w świecie, w Polsce i w samym Koszalinie.

W konferencji udział wezmą twórcy największych polskich muzeów: architekci nagrodzonych projektów, teoretycy architektury, budowniczowie, uznani muzeolodzy. Zamiarem organizatorów jest pokazanie procesu powstawania nowego muzeum: od pomysłu, przez etap przekonywania do niego decydentów, tworzenie programu, założeń funkcjonalnych i w końcu samego projektu, po jego realizację. Zasygnalizowany też zostanie wpływ nowoczesnych muzeów na rozwój miast – w wymiarze estetycznym, ale również społecznym i ekonomicznym.

Muzeum – świątynia czy agora? - wystawa współorganizowana przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Koszalin i Muzeum w Koszalinie.
- Czas prezentowania: 16 maja – 7 lipca 2024.
- Kurator: Marek Perepeczo (SARP), współpraca kuratorska: Zygmunt Kalinowski (Muzeum w Koszalinie); aranżacja: Bartosz Warzecha (SARP).

Konferencja: Po co komu muzea? - 17 maja 2024 (piątek), godz. 9.00-17.30.
- Miejsce: Koszalińska Biblioteka Publiczna
- Organizatorzy: SARP Oddział Koszalin, Muzeum w Koszalinie