Sprzątanie kamiennych kręgów w Grzybnicy - 18 maja

Od blisko trzydziestu lat, w jeden z majowych weekendów, odbywa się sprzątanie rezerwatu archeologicznego z kamiennymi kręgami w Grzybnicy, znajdującego się na terenie Nadleśnictwa Bobolice. Prace, których celem jest przygotowanie obiektu do kolejnego sezonu, polegają na oczyszczeniu kamiennych konstrukcji z zalegających na nich gałęzi i ściółki leśnej, usunięciu zarastającej je roślinności oraz zebraniu śmieci. Sprzątanie przeznaczone jest zarówno dla grup zorganizowanych, jak i osób prywatnych.

W tym roku sprzątanie rezerwatu planujemy przeprowadzić 18 maja (sobota) w godzinach 10.00–15.00. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w inicjatywie, której celem jest porządkowanie jednego z najcenniejszych zabytków archeologicznych w naszym regionie.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w sprzątaniu kręgów muszą dotrzeć na miejsce we własnym zakresie. Mimo że Muzeum w Koszalinie zapewnia niezbędny sprzęt, to jest on ograniczony. Z tego powodu zachęcamy do zabrania ze sobą (w miarę możliwości) grabi, gracek, mioteł i innych narzędzi ogrodniczych. Na uczestników będzie czekał niewielki poczęstunek. Kto jeszcze nie odwiedził rezerwatu archeologicznego w Grzybnicy, będzie miał okazję dowiedzieć się od pracowników muzeum m.in. w jakim celu budowano kamienne kręgi, dlaczego stawiano je na terenie cmentarzysk oraz kim byli budowniczowie tych okazałych budowli.

Organizatorem wydarzenia jest Muzeum w Koszalinie przy wsparciu Koła PTTK w Boninie.

Miejsce:
- Rezerwat Archeologiczny Kamienne Kręgi w Grzybnicy
Telefon kontaktowy:
- dr Andrzej Kasprzak (archeolog Muzeum w Koszalinie) 603 041 165