Dział Etnograficzny Muzeum w Koszalinie, dzięki organizowanym konkursom i współpracy z twórcami nieprofesjonalnymi, stale i systematycznie rozbudowuje kolekcję współczesnej sztuki ludowej i rękodzieła. Wiodącą pozycję zajmuje w niej reprezentacja rzeźby, w obrębie której wydzielono dwie grupy tematyczne: świecką i sakralną. W tej pierwszej zawierają się prace ilustrujące tradycyjne zajęcia domowe, rolnicze, związane z rzemiosłem, rybołówstwem, rodziną oraz muzykowaniem. Druga kategoria, to rzeźba sakralna połączona z obrzędową, reprezentowana przez liczne przedstawienia Chrystusa, Matki Boskiej i wizerunki świętych oraz szopki bożonarodzeniowe i grupy kolędnicze.

Etnografia
Kosze kaszubskie - aut. Zygmunt Jarzębiński

Kolejną, licznie reprezentowaną, dziedziną sztuki ludowej jest pisankarstwo z charakterystycznymi dla różnych regionów zdobieniami. W obrębie kolekcji dział posiada pisanki wykonane właściwie wszystkimi tradycyjnymi technikami.

Etnografia
Rzeźba "Kolędnicy" - aut. Tadeusz Mirowski

Pozostałe dziedziny sztuki są skromniej reprezentowane, niemniej jednak stanowią doskonałe uzupełnienie zbiorów oraz ekspozycji realizowanych przez dział. Są wśród nich tradycyjne kaszubskie kosze wyplatane z korzenia sosny, wycinanki, pająki, papierowe kwiaty oraz wyroby z żelaza wykonane zgodnie z tradycyjną techniką kowalską.

Etnografia
Praca kowalska "Wiatrowskaz" - aut. Mieszko Majba

Etnografia
Rzeźba "Wesele jamneńskie" - aut. Jan Kowalczyk