Konkurs jest imprezą cykliczną (doroczną), która zrodziła się w 1965 r. w Wojewódzkim Domu Kultury, po jego likwidacji temat kontynuował Dział Kultury Regionalnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, przy współpracy Działu Etnograficznego Muzeum w Koszalinie, który od 1998 r. jest jego jedynym organizatorem. Patronat nad konkursem objęła Fundacja "CEPELIA" Polska Sztuka i Rękodzieło, a opiekę merytoryczną na twórcami całkowicie przejął Dział Etnograficzny.

Etnografia
Wystawa pokonkursowa - 1998 r.

Celem konkursu jest poszukiwanie i promocja współczesnej twórczości ludowej i amatorskiej czerpiących ze wzorów tradycyjnej sztuki ludowej różnych regionów Polski i tradycji kulturowej Pomorza. W zakresie zainteresowań organizatora znajdują się prace m.in. z takich dziedzin sztuki, jak: haft, koronkarstwo, ceramika, kowalstwo, malarstwo, pieczywo obrzędowe, wycinankarstwo, zabawkarstwo, plecionkarstwo. Prace konkursowe są oceniane w trzech kategoriach: rękodzieło ludowe, nieprofesjonalna twórczość plastyczna i pamiątkarstwo.

Etnografia
Wystawa pokonkursowa - 1998 r.

Efektem dotychczasowych konkursów jest kontynuacja wielu dziedzin twórczości ludowej, także podjęcie tematów uznanych w naszym regionie za nieznane.

Etnografia
Wystawa pokonkursowa - 1998 r.

Twórcy nieprofesjonalni stosują w swej sztuce szeroką gamę technik, tematów i motywów wnosząc w kulturę naszego regionu własne postrzeganie rzeczywistości. Dzięki ich niezwykłej działalności Pomorze Środkowe przestało być terenem, na którym nastąpiło tylko zderzenie wielu kultur regionalnych, jest postrzegane jako teren o własnej, wypracowanej już kulturze. Dzięki pasji artystycznej rosnącej stale grupy ludzi możliwe jest realizowanie wystaw - bogatych i barwnych, które chętnie oglądane są zarówno przez miejscowych, jak i przyjezdnych z różnych stron kraju.