Dział Etnograficzny Muzeum w Koszalinie w 1983 r. podjął inicjatywę zorganizowania konkursu otwartego dla twórców nieprofesjonalnych w zakresie rzeźby z terenu Pomorza Zachodniego. Do współpracy przy organizacji imprezy zaproszono Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Okręgowe w Pile oraz Wojewódzki Dom Kultury w Szczecinie. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Kultury i Sztuki.

Etnografia
Laureaci konkursu w 1998 r. - od lewej: Eugeniusz Mostowy, Jacek Janowski, Jan Piotr Zięciak, Henryk Alkiewicz, Zdzisław Wężyk

Zamierzeniem organizatorów był całościowy przegląd rzeźbiarskiej twórczości nieprofesjonalnej terenu czterech województw: koszalińskiego, słupskiego, szczecińskiego i pilskiego oraz zainteresowanie społeczeństwa współczesną plastyką regionalną Pomorza Zachodniego - poprzez wystawy pokonkursowe cieszące się dużym zainteresowaniem odwiedzających Muzeum w Koszalinie.

Etnografia
"Chrystus Frasobliwy" - aut. J.P. Zięciak, III nagroda w 1997 r.

Konkurs (początkowo biennale, od 1988 r. - triennale) był imprezą towarzyszącą Festiwalowi Chórów Polonijnych. Do dnia dzisiejszego wzięło w nim udział 194 artystów reprezentujących różne środowiska, różny poziom wykształcenia oraz zróżnicowane umiejętności, których rozwój można prześledzić w kolejnych edycjach konkursu.

Etnografia
"Garncarz" - aut. Z. Wężyk, II nagroda w 2000 r.

Od 1983 r. jury obejrzało i oceniło 1.129 prac wykonanych w materiale tradycyjnym (drewno - głównie lipa, choć okazjonalnie pojawiają się prace w drewnie dębu, grabu i gruszy oraz glina) obrazujących tematykę sakralną, obrzędową, zwyczaje ludowe, zajęcia wiejskie, rzemiosło, życie rodzinne oraz jako dział wyodrębniony - zabawkę odpustowo-jarmarczną.

Etnografia
"Drewniany talerz" - aut. J. Janowski, III nagroda w 1983 r.

Dzięki konkursom Dział Etnograficzny zbudował znaczącą kolekcję współczesnej rzeźby regionalnej.

Etnografia
"Sen Wincentego" - aut. E. Mostowy, II nagroda w 2000 r.

Etnografia
"Wóz drabiniasty" - aut. H. Alkiewicz, II nagroda (w kategorii zabawki)
w 1988 r.